Ραίκου Ν

Ράικου Νατάσσα

Η Νατάσσα Ράικου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Καθηγήτρια-Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και περισσότερες από ογδόντα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών κι ελληνικών επιστημονικών δικτύων, κριτής σε τρία περιοδικά και Review Editor στο περιοδικό Adult Education Critical Issues. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πανεπιστημιακή παιδαγωγική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη και κριτικό στοχασμό. Έχει βραβευθεί με υποτροφία για τη διδακτορική της διατριβή στη μετασχηματίζουσα μάθηση και αισθητική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 2016 βραβεύθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άρθρο της στο Journal of Transformative Education.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Καραλής, Θ. & Ράικου, Ν. (2017). Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Στο Κ. Κεδράκα (επιμ.), Πρακτικά 1ου Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ‘Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – μια terra incognita?’, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 90-109

Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη

Ράικου, Ν., Καμπεζά, Μ., & Καραλής, Θ. (2017). Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη, Στο Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Καλές Εκπαίδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 23-25 Ιουνίου 2017, Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 850-866.

Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum

Raikou, N., Liodaki, N., & Karalis, T. (2016). Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum, In D. Andritsakou, & E. Kostara (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International

Ράικου Νατάσσα

Η Νατάσσα Ράικου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Καθηγήτρια-Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και περισσότερες από ογδόντα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών κι ελληνικών επιστημονικών δικτύων, κριτής σε τρία περιοδικά και Review Editor στο περιοδικό Adult Education Critical Issues. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πανεπιστημιακή παιδαγωγική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη και κριτικό στοχασμό. Έχει βραβευθεί με υποτροφία για τη διδακτορική της διατριβή στη μετασχηματίζουσα μάθηση και αισθητική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 2016 βραβεύθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άρθρο της στο Journal of Transformative Education.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Καραλής, Θ. & Ράικου, Ν. (2017). Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Στο Κ. Κεδράκα (επιμ.), Πρακτικά 1ου Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ‘Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – μια terra incognita?’, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 90-109

Encouraging pre-service teachers to reflect on their teaching during practicum

Raikou, Ν., Karalis, A. & Kampeza, M. (2017). Encouraging pre-service teachers to reflect on their teaching during practicum, In Kakana, D-M. & Manoli, P. (eds.). Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education-ISNITE 2015, Volos, Greece, 11-13 September 2015. Volos: University of Thessaly Press, 372-380

Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη

Ράικου, Ν., Καμπεζά, Μ., & Καραλής, Θ. (2017). Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη, Στο Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Καλές Εκπαίδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 23-25 Ιουνίου 2017, Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 850-866.

Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum

Raikou, N., Liodaki, N., & Karalis, T. (2016). Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum, In D. Andritsakou, & E. Kostara (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue ‘The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning’, 24-26 June 2016, Athens: ESREA & Hellenic Adult Education Association, 307-315