Σωτηρόπουλος, Λ.

Σωτηρόπουλος Λεωνίδας

Καθηγητής στο αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία». D.Phil. (πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1986) με τίτλο: Social Institutions of a Greek village with special interest in Economic Relations”. Διδάσκει στο παρόν Τμήμα από το 1986. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Δ/τής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Την περίοδο 2007 – 2011 πρόεδρος του Τμήματος. Μέλος: 1/ Royal Anthropological Institute, 2/ Association of Social Anthropologists, 3/ Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.

L’Enchantement dans l’Enseignement

Sotiropoulos, Leonidas & Berthoud-Papandropoulou, Ioanna. 2016, ‘L’Enchantement dans l’Enseignement’. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, vol. 3, no. 2, pp. 54-60.

Σωτηρόπουλος Λεωνίδας

Καθηγητής στο αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία». D.Phil. (πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1986) με τίτλο: Social Institutions of a Greek village with special interest in Economic Relations”. Διδάσκει στο παρόν Τμήμα από το 1986. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Δ/τής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Την περίοδο 2007 – 2011 πρόεδρος του Τμήματος. Μέλος: 1/ Royal Anthropological Institute, 2/ Association of Social Anthropologists, 3/ Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.

L’Enchantement dans l’Enseignement

Sotiropoulos, Leonidas & Berthoud-Papandropoulou, Ioanna. 2016, ‘L’Enchantement dans l’Enseignement’. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, vol. 3, no. 2, pp. 54-60.