Εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ρήγα, Β. (2016). Εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας, Συμπόσιο «Η ψυχοκινητική μεταξύ θεωριών και εφαρμογών» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, με θέμα «Ψυχολογικές διαστάσεις της άθλησης: Εφαρμογές στον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την αναψυχή», ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ και Εταιρία Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού, 9-11 Δεκεμβρίου 2016, Θέρμη.