Η Σημασία της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στη Σχέση Γιατρού Ασθενούς

Ρήγα, Β. (2007). Η Σημασία της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στη Σχέση Γιατρού Ασθενούς, 27ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα.