Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. (2006). Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία, Διημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ελληνικό Σχολείο: Προβλήματα και Αναγκαιότητα Πρόληψης, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και Ο.ΚΑ.ΝΑ., 29-30 Σεπτεμβρίου 2006, Αθήνα.