2006

Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. (2006). Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία, Διημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ελληνικό Σχολείο: Προβλήματα και Αναγκαιότητα Πρόληψης, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και Ο.ΚΑ.ΝΑ., 29-30 Σεπτεμβρίου 2006, Αθήνα.

Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ρήγα, Β. 2006, ‘Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Virtual School. The Sciences of Education Online, τόμος 3, αρ. 3, σελ. 1-13.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Θέλοντας να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν οι παιδαγωγοί και ζούσαν τα παιδιά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα διδασκαλίας και μαθησιακής διαδικασίας, εκπονήθηκε έρευνα δράσης που διήρκεσε ένα χρόνο. Αφορμή ήταν τα σχέδια δράσης που οργανώθηκαν από τις παιδαγωγούς, τα οποία προέκυψαν από τις εξής διαπιστώσεις: την έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας, λεκτικής και μη, μεταξύ των παιδιών, και τα αυξημένα κρούσματα επιθετικότητας με εκδηλώσεις ρατσιστικού περιεχομένου από τα παιδιά. Χρησιμοποιήθηκε ένας πολλαπλός τρόπος συλλογής δεδομένων (ημερολόγιο, οπτικοακουστικά μέσα, κλείδες παρατήρησης, πίνακες κωδικοποίησης, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, έργα παιδιών). Τα κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας αφορούσαν: α) στο βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής των παιδιών στις δράσεις, β) στη βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας τους, γ) στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των παιδιών, δ) στο βαθμό λήψης πρωτοβουλίας από τα παιδιά, ε) στην επέκταση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά και την προσαρμογή της αρχικής ιδέας σε άλλους τομείς δράσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν βασικές ικανότητες που ανέπτυξαν τα παιδιά, όπως η γέννηση καινούργιων κωδικών προφορικής επικοινωνίας, ο υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας σε διάφορες καταστάσεις, η αυξημένη περιέργεια, η δημιουργικότητα και εφευρετικότητα, η κοινωνικότητα και υπευθυνότητα.

Le jeu dans l’éducation interculturelle. La recherche en action

Riga, V., Printzou, M. 2006, ‘Le jeu dans l’éducation interculturelle. La recherche en action’. In Proceedings of 8e Biennale Internationale de l’éducation et de la formation, Lyon (France), 11-14 Avril 2006. Lyon: INRP & APRIEF.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: La diffusion de

Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. (2006). Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία, Διημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ελληνικό Σχολείο: Προβλήματα και Αναγκαιότητα Πρόληψης, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και Ο.ΚΑ.ΝΑ., 29-30 Σεπτεμβρίου 2006, Αθήνα.

Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ρήγα, Β. 2006, ‘Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Virtual School. The Sciences of Education Online, τόμος 3, αρ. 3, σελ. 1-13.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Θέλοντας να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν οι παιδαγωγοί και ζούσαν τα παιδιά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα διδασκαλίας και μαθησιακής διαδικασίας, εκπονήθηκε έρευνα δράσης που διήρκεσε ένα χρόνο. Αφορμή ήταν τα σχέδια δράσης που οργανώθηκαν από τις παιδαγωγούς, τα οποία προέκυψαν από τις εξής διαπιστώσεις: την έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας, λεκτικής και μη, μεταξύ των παιδιών, και τα αυξημένα κρούσματα επιθετικότητας με εκδηλώσεις ρατσιστικού περιεχομένου από τα παιδιά. Χρησιμοποιήθηκε ένας πολλαπλός τρόπος συλλογής δεδομένων (ημερολόγιο, οπτικοακουστικά μέσα, κλείδες παρατήρησης, πίνακες κωδικοποίησης, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, έργα παιδιών). Τα κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας αφορούσαν: α) στο βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής των παιδιών στις δράσεις, β) στη βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας τους, γ) στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των παιδιών, δ) στο βαθμό λήψης πρωτοβουλίας από τα παιδιά, ε) στην επέκταση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά και την προσαρμογή της αρχικής ιδέας σε άλλους τομείς δράσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν βασικές ικανότητες που ανέπτυξαν τα παιδιά, όπως η γέννηση καινούργιων κωδικών προφορικής επικοινωνίας, ο υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας σε διάφορες καταστάσεις, η αυξημένη περιέργεια, η δημιουργικότητα και εφευρετικότητα, η κοινωνικότητα και υπευθυνότητα.

Le jeu dans l’éducation interculturelle. La recherche en action

Riga, V., Printzou, M. 2006, ‘Le jeu dans l’éducation interculturelle. La recherche en action’. In Proceedings of 8e Biennale Internationale de l’éducation et de la formation, Lyon (France), 11-14 Avril 2006. Lyon: INRP & APRIEF.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: La diffusion de l’approche interculturelle est indispensable dans toutes les écoles, même dans les classes «homogènes», puisque celles-ci réunissent des enfants et des professeurs d’origines différentes. Ainsi dans cette étude, la notion d’éducation interculturelle ne signifie pas seulement une rencontre de cultures nationales, mais aussi une rencontre de cultures individuelles. Il s’agit d’une procédure dynamique et non statique, interactive et interdépendante entre des personnes différentes, mais de