Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. 2007, 'Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος'. In Αναγνωστοπούλου, Λ. (επιμ.), Σεβασμός στη διαφορά, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα, pp. 32-39. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής «Αίσωπος», το οποίο εφαρμόστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια σε ένα πολυπολιτισμικό παιδικό σταθμό στο κέντρο της Αθήνας. Αφορούσε όχι μόνο τη συνεχή επιμόρφωση των παιδαγωγών αλλά και το σχεδιασμό όλων των εκπαιδευτικών δράσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι τεχνικές επιμόρφωσης, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η πιλοτική φάση του προγράμματος τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του, η διάδοσή του σε άλλες προσχολικές δομές, οι νέοι άξονες παρέμβασης κατά τη διάρκεια της διάδοσής του και η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος.