2001

Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2001). Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία, 2ο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, Ελληνική Εταιρία Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, 6-8 Απριλίου 2001, Αθήνα.

Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β. (2001). Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο, 3ο Ετήσιο Συνέδριο «Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής», Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 4-6 Μαΐου 2001, Πάτρα.

Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Ρήγα, Β. (2001). Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, Συνέδριο Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», 28-29 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα.

Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2001). Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία, 2ο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, Ελληνική Εταιρία Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, 6-8 Απριλίου 2001, Αθήνα.

Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β. (2001). Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο, 3ο Ετήσιο Συνέδριο «Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής», Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 4-6 Μαΐου 2001, Πάτρα.

Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Ρήγα, Β. (2001). Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, Συνέδριο Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», 28-29 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα.