2004

Η συμβολή των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των Orff, Dalcroze και Kodaly στο σχεδιασμό του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής: Μια κριτική θεώρηση

Παρπαρούση Γ. 2004, ‘Η συμβολή των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των Orff, Dalcroze και Kodaly στο σχεδιασμό του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής: Μια κριτική θεώρηση’,. In Μπαγάκης Γ. (επιμ.) , Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα, pp.441-447.

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. (2004). Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή, 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2004, Πάτρα.

Motor education in preschool institutions. The case of Greece

Riga, V. 2004, ‘Motor education in preschool institutions. The case of Greece’. In Proceedings of 3rd International Symposium A CHILD IN MOTION, Slovenia, 30th September – 2nd October 2004. Slovenia: University of Ljubljana & University of Primorska, Kranjska gora

Πρόσθετες Πληροφορίες:<br

Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο

Ρήγα, Β. 2004, Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, 2η, τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η διδασκαλία της σωματικής έκφρασης στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει το παιδί να περάσει ομαλά το δύσκολο στάδιο μετάβασης από την πράξη στη σκέψη, από το συγκεκριμένο (ότι έχει βιωθεί) στο αφηρημένο. Επίσης έννοιες όπως η αυτονομία, η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, η συνείδηση και ο έλεγχος του σώματος, δουλεμένες μέσα από τις δραστηριότητες της σωματικής έκφρασης, αποτελούν αναγκαία εφόδια για τη δύσκολη μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Στο παρόν βιβλίο, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν μια σειρά δραστηριοτήτων σωματικής έκφρασης για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάστηκαν ακολουθώντας δυο βασικές αρχές : α) την εξελικτική πορεία των ασκήσεων, ώστε να αναπτυχθούν προοδευτικά οι βασικές ικανότητες των παιδιών, και β) την επικέντρωση της διδασκαλίας στο υποκείμενο-παιδί και όχι στη γνώση, σε ολόκληρο το είναι του παιδιού και όχι στο σώμα του ή το πνεύμα του, στο παιδί που κινείται και όχι στην αξιολόγηση της κίνησης του. Η ίδια αυτή σειρά δραστηριοτήτων έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και σε ενήλικες.

Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή

Ρήγα, Β. (2004). Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή, Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 5-6 Νοεμβρίου 2004, Ρέθυμνο.

Φιλοσοφική προσέγγιση του σώματος και εκπαίδευση

Ρήγα, Β. (2004). Φιλοσοφική προσέγγιση του σώματος και εκπαίδευση, Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 5-6 Νοεμβρίου 2004, Ρέθυμνο.

Η συμβολή των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των Orff, Dalcroze και Kodaly στο σχεδιασμό του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής: Μια κριτική θεώρηση

Παρπαρούση Γ. 2004, ‘Η συμβολή των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των Orff, Dalcroze και Kodaly στο σχεδιασμό του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής: Μια κριτική θεώρηση’,. In Μπαγάκης Γ. (επιμ.) , Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα, pp.441-447.

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. (2004). Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή, 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2004, Πάτρα.

Motor education in preschool institutions. The case of Greece

Riga, V. 2004, ‘Motor education in preschool institutions. The case of Greece’. In Proceedings of 3rd International Symposium A CHILD IN MOTION, Slovenia, 30th September – 2nd October 2004. Slovenia: University of Ljubljana & University of Primorska, Kranjska gora

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: This paper attempts to investigate the conditions prevailing in Greece as regards the motor education of preschoolers. Although the international literature on the subject highlights the great importance of motor education for the all-round development of the child, the prevailing attitude towards preschool education increasingly encourages the introduction of school subjects in the kindergarten, while motor activities tend to decrease and to be

Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο

Ρήγα, Β. 2004, Η σωματική έκφραση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, 2η, τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η διδασκαλία της σωματικής έκφρασης στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει το παιδί να περάσει ομαλά το δύσκολο στάδιο μετάβασης από την πράξη στη σκέψη, από το συγκεκριμένο (ότι έχει βιωθεί) στο αφηρημένο. Επίσης έννοιες όπως η αυτονομία, η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, η συνείδηση και ο έλεγχος του σώματος, δουλεμένες μέσα από τις δραστηριότητες της σωματικής έκφρασης, αποτελούν αναγκαία εφόδια για τη δύσκολη μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Στο παρόν βιβλίο, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν μια σειρά δραστηριοτήτων σωματικής έκφρασης για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάστηκαν ακολουθώντας δυο βασικές αρχές : α) την εξελικτική πορεία των ασκήσεων, ώστε να αναπτυχθούν προοδευτικά οι βασικές ικανότητες των παιδιών, και β) την επικέντρωση της διδασκαλίας στο υποκείμενο-παιδί και όχι στη γνώση, σε ολόκληρο το είναι του παιδιού και όχι στο σώμα του ή το πνεύμα του, στο παιδί που κινείται και όχι στην αξιολόγηση της κίνησης του. Η ίδια αυτή σειρά δραστηριοτήτων έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και σε ενήλικες.

Reforming the “traditional” Teaching Methods in In-Service Training Programs for Early Childhood Teachers. An Action Research Project

Riga, V., Botsoglou, K. 2004, ‘Reforming the “traditional” Teaching Methods in In-Service Training Programs for Early Childhood Teachers. An Action Research Project’. International Journal of Learning, vol. 11.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: The study is a six-year action research project about in-service for Early Childhood Education (ECE) teachers. The aim of our research project is to investigate new teaching approaches in teacher’s education that encourages their professional development and life long learning. We used qualitative interviews and direct observations in order to evaluate the adopted teaching model namely experiential learning and teacher’s views about their new learning experiences. Statistical analysis was conducted on questionnaire data. Interpretive

Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή

Ρήγα, Β. (2004). Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή, Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 5-6 Νοεμβρίου 2004, Ρέθυμνο.

Φιλοσοφική προσέγγιση του σώματος και εκπαίδευση

Ρήγα, Β. (2004). Φιλοσοφική προσέγγιση του σώματος και εκπαίδευση, Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 5-6 Νοεμβρίου 2004, Ρέθυμνο.