2013

Η μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην πόλη της Πάτρας: μια αποτύπωση των δομών και των φορέων τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης

Παρπαρούση, Γ., Τσιλίρας, Α., 2013, ‘Η μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην πόλη της Πάτρας: μια αποτύπωση των δομών και των φορέων τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης ‘. In 15ο Διεθνές συνέδριο AIFREF Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί , Πάτρα, 22 -26 Μαίου 2013, pp. 259-265, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εικόνες του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Παρπαρούση, Γ. 2013, ‘Εικόνες του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι’. In Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις , Αθήνα, 11 -14 Απριλίου 2013, pp. 710-718, Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ.

Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»: ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. 2013, ‘Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»: ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τόμος 12, σελ. 65-79.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα μελετά την εφαρμογή και την προσαρμογή της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» στην ελληνική προσχολική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από την Alison Clark και τον Peter Moss. Αναγνωρίζει τα παιδιά ως ειδήμονες της ζωής τους και ως άτομα με δικαιώματα ισάξια με αυτά των ενηλίκων. Προκειμένου να συλλέξουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες της ζωής τους σε μια προσχολική δομή σχετικά με τους χώρους, τις παροχές και τις υπηρεσίες που η συγκεκριμένη δομή τους προσέφερε, χρησιμοποιήσαμε διάφορα λεκτικά και μη λεκτικά εργαλεία: παρατήρηση, φωτογραφικές μηχανές, ξεναγήσεις, χαρτογράφηση, ζωγραφική, παιχνίδι ρόλων και συζήτηση σε ομάδες. Στη συνέχεια, διασταυρώσαμε τις απόψεις των παιδιών με αυτές των γονέων και των εκπαιδευτικών τους μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πώς οι σχέσεις με τους άλλους, το παιχνίδι με τους φίλους και το παιχνίδι στην αυλή κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο.

Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας

Ρήγα, Β., Παπαδάκου, Ε., Διδάχου, Ε., Γκολφινοπούλου, Γ., Αγγελάκη, Χ. (2013). Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. με θέμα «Δεξιότητες Ζωής: Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», Ο.Μ.Ε.Ρ. και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Ιωάννινα.

Η μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην πόλη της Πάτρας: μια αποτύπωση των δομών και των φορέων τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης

Παρπαρούση, Γ., Τσιλίρας, Α., 2013, ‘Η μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην πόλη της Πάτρας: μια αποτύπωση των δομών και των φορέων τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης ‘. In 15ο Διεθνές συνέδριο AIFREF Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί , Πάτρα, 22 -26 Μαίου 2013, pp. 259-265, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εικόνες του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Παρπαρούση, Γ. 2013, ‘Εικόνες του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι’. In Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις , Αθήνα, 11 -14 Απριλίου 2013, pp. 710-718, Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ.

Ravanis, K., Papandreou, M., Kampeza, M. & Teaching activities for the construction of a precursor model in 5- to 6 years old children’s thinking: the case of thermal expansion and contraction of metals.

Ravanis, K., Papandreou, M., Kampeza, M. & Vellopoulou, A. (2013). Teaching activities for the construction of a precursor model in 5- to 6 years old children’s thinking: the case of thermal expansion and contraction of metals. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 514-526.

Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»: ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. 2013, ‘Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»: ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τόμος 12, σελ. 65-79.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα μελετά την εφαρμογή και την προσαρμογή της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» στην ελληνική προσχολική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από την Alison Clark και τον Peter Moss. Αναγνωρίζει τα παιδιά ως ειδήμονες της ζωής τους και ως άτομα με δικαιώματα ισάξια με αυτά των ενηλίκων. Προκειμένου να συλλέξουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες της ζωής τους σε μια προσχολική δομή σχετικά με τους χώρους, τις παροχές και τις υπηρεσίες που η συγκεκριμένη δομή τους προσέφερε, χρησιμοποιήσαμε διάφορα λεκτικά και μη λεκτικά εργαλεία: παρατήρηση, φωτογραφικές μηχανές, ξεναγήσεις, χαρτογράφηση, ζωγραφική, παιχνίδι ρόλων και συζήτηση σε ομάδες. Στη συνέχεια, διασταυρώσαμε τις απόψεις των παιδιών με αυτές των γονέων και των εκπαιδευτικών τους μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πώς οι σχέσεις με τους άλλους, το παιχνίδι με τους φίλους και το παιχνίδι στην αυλή κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο.

Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας

Ρήγα, Β., Παπαδάκου, Ε., Διδάχου, Ε., Γκολφινοπούλου, Γ., Αγγελάκη, Χ. (2013). Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. με θέμα «Δεξιότητες Ζωής: Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», Ο.Μ.Ε.Ρ. και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Ιωάννινα.