2018

Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ

Riga, V. (2018). Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ, 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για το θέατρο στην εκπαίδευση, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.

Transformative Learning Theory: The case of a Department of Education in Greece during a four years period.

Gkagkanasiou, A., Liodaki, N., & Karalis, T. (2018). Transformative Learning Theory: The case of a Department of Education in Greece during a four years period, In I. M. Katsillis (ed.), Conference Proceedings “Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research, International Conference on Educational Research”, M. A. Department of Education, University of Patras, 30 June – 2 July, Patras, 435-443.

Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ

Riga, V. (2018). Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ, 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για το θέατρο στην εκπαίδευση, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.