2019

Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών

Πατούχα, Σ., Ρήγα, Β. (2019). Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του

Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. (2019). Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η θεατρική έκφραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Ρήγα, Β. (2019). Η θεατρική έκφραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία

Θερμού, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού

Ρήγα, Β. (2019). Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Κεντρική εισήγηση στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα «Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία», Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, 12 Οκτωβρίου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών

Πατούχα, Σ., Ρήγα, Β. (2019). Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του

Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. (2019). Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η θεατρική έκφραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Ρήγα, Β. (2019). Η θεατρική έκφραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία

Θερμού, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού

Ρήγα, Β. (2019). Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Κεντρική εισήγηση στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα «Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία», Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, 12 Οκτωβρίου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.