2020

Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη

Ρήγα, Β. (2020). Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη. Διημερίδα «Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης;», ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ και Unima Hellas, 18-19 Ιανουαρίου 2020, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη

Ρήγα, Β. (2020). Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη. Διημερίδα «Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης;», ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ και Unima Hellas, 18-19 Ιανουαρίου 2020, Πανεπιστήμιο Αθηνών.