2022

Πανελλήνιο Συνέδριο, 17/01/2022: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (Promoting Mental Health at Schools, PROMEHS)

Αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (Promoting Mental Health at Schools, PROMEHS).

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, 18:00-20:00.

On line μέσω της πλατφόρμας zoom: https://upatrasgr.zoom.us/j/94011520944?pwd=Z2FWaHd0aHZWMVNISUVaWk5TSVBT…

Οργάνωση: Eργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πανελλήνιο Συνέδριο, 17/01/2022: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (Promoting Mental Health at Schools, PROMEHS)

Αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (Promoting Mental Health at Schools, PROMEHS).

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, 18:00-20:00.

On line μέσω της πλατφόρμας zoom: https://upatrasgr.zoom.us/j/94011520944?pwd=Z2FWaHd0aHZWMVNISUVaWk5TSVBT…

Οργάνωση: Eργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η, Πανεπιστήμιο Πατρών.